Szélessávú fejlesztés


szélessávú fejlesztés

Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása Projekt azonosító száma: GINOP A SZIP keretében megépülő hálózatok szakszerűségét, elvárt minőségét, jogszabályi feltételeknek való megfelelését szélessávú fejlesztés felügyelőmérnöki humánhálózat kiépítése és működtetése. A KKP projektben a SZIP keretében kiírt szélessáv pályázatokhoz kapcsolódóan, de attól független tevékenységként, állam megbízásából eljáró felügyelő mérnökök FEM felülvizsgálják a tervezési és a kivitelezési munkákat a fejlesztési beruházás műszaki jellemzőire, eljárásaira és megvalósítására vonatkozóan.

A projekt keretében az állam megbízásából eljáró felügyelő mérnökök FEM tervszerűen ellenőrzik a szélessávú hálózat pályázati nyerteseinek, és az önerős fejlesztéseket megvalósító szolgáltatóknak, valamint szükség esetén az állami NGA szolgáltató kiviteli tervezési és kivitelezési tevékenységét.

szélessávú fejlesztés

Az ellenőrzések a pályázatban, valamint a támogatási szerződésben, a szolgáltatók által vállalt lefedettség és technológiai megvalósítás magas szintű szélessávú fejlesztés és szolgáltatási minőségére, a támogatási összeg hatékony felhasználására, és a határidők betartására fognak fókuszálni.

A KIFÜ mint Projektgazda gondoskodik a felügyelő mérnökök kiválasztásáról, felkészítéséről, szükség szerinti képzéséről, valamint az egyes pályázati szakaszoknak megfelelő ütemben elkészítendő munkatervekről, és azok teljesítéséről, adminisztrációjáról.

szélessávú fejlesztés

A projekt felhasználja a HTMR projektben megvalósított rendszer IT támogató képességeit, folyamat - menedzsment és riportozási lehetőségeit. KIFÜ telephely elérhetősége.